Årsberetning 2016

Årsberetning 2016

Udover vores aktiviteter kan jeg med glæde fortælle, at der i vores afdeling blev uddelt Dronningens Emblem til vores kasserer Jonna Madsen for hendes store indsats for afdelingen. Jytte Lindecrona har fået tildelt Buketten, ligeledes for hendes engagement i afdelingen.

I forbindelse med at Jonna skulle have Dronningens Emblem, blev tanken om en frivillige-fest bragt til live og udført præcis den 17. april. Det blev en succes, så det er blevet besluttet, at det skal være en tilbagevendende begivenhed, så de frivillige har mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af aktiviteterne, samt at ægtefælle/kæreste og hjemmeboende børn har mulighed for at få et indblik i, hvem deres kære er sammen med i deres frivillige arbejde.

Vi er en afdeling i vækst, hvor alle vores aktiviteter vokse. Seneste skud på stammen er genbrugsbutikken med salg af møbler/nips.

Vi er i dag lige knap 150 frivillige, hvilket er rigtig flot.

Opgaven med at komme mere i medierne, og at blive mere synlige i lokalsamfundet, er også lykkedes, som var målsætningen for 2016.

 

Besøgstjenesten:

Der er 14 besøgsvenner: 7 kvinder og 7 mænd. 15 får besøg, da en mand besøger to mænd i et bofællesskab.

2. februar 2016 mødtes besøgsvennerne til kaffe og hygge i sognehuset. Alle fik en lille "nytårsgave" og Bjarne Hyldgård viste billeder fra en udenlandstur.

/Vita

 

Familienetværket:

RK familienetværkets aktiviteter fra februar 2016 til februar 2017:

Familienetværket består af et hold frivillige hjælpere, der fra årets begyndelse talte 5 hjælpere og nu er oppe på 7 hjælpere.

De deltagende familier var fra starten 5 familier og er nu oppe på 9 familier, hvoraf de to er indvandrerfamilier.

Aktiviteter:

23. februar holdt vi fastelavn og slog ”katten af tønden” i selskabslokalet på Mosevænget.

29. marts inviterede vi til ”Aften med samaritterne”. Emnet var sårbehandling.

Desværre var det første dag efter påske, så tilmeldingen var så lille, at vi måtte aflyse.

26. april havde vi ”bankospil”. Foruden at nummeret bliver råbt op, fremviser vi et lille kort 5x8 cm, hvor tallet er printet på, så de, der ikke forstår dansk kan se tallet.

31. maj besøgte vi ”Falck stationen i Give”. Det var et hit for børnene og meget lærerigt for os voksne. En rigtig god aften.

30. august holdt vi ”Grillaften på Kastanjehaven”, hvor Lene Høj Lund ”Trold” tryllede og underholdte os. En fin aften i solskin.

27. september holdt vi ”høstfest” med majskolber, nuggets og hot wings på Mosevænget.

25. oktober holdt vi ”Halloween” og lavede græskarlamper på Mosevænget.

29. november lavede vi juleklip og juledekorationer.

Det foregik i Vestcentrets kantine, som vi fremover vil benytte os af.

6. december holdt vi jul på ”Museet”, hvor vi også lavede juleklip og fik at vide, hvordan man holdt jul i gamle dage.

31. januar 2017 holdt vi bankospil i Vestcentrets kantine, med stor deltagelse.

En stor tak til de frivillige og familierne, der alle bakker op om aktiviteterne.

Alle er indstillet på at få det bedste ud af aftenerne og udflugterne.

/Kaje

 

Førstehjælp:

Denne aktivitet er meget stille. Vi står lige i øjeblikket og mangler en, som har lyst til at varetage denne aktivitet.

/Karin

 

Genbrugsbutikker:

Tøj:

I vores lille biks, hvor der er der ca. 35 frivillige, er der jo sket rigtig meget. Lederskifte og de nye tiltag der er sket i forbindelse med det, såsom regelmæssige personalemøder, mere medindflydelse, mere reklame, f.eks. på Facebook, renovering af det bageste rum, som bliver indviet i 2017

/Hanna V.

Møbler:

Vi er i dag nået op på 60 frivillige. De frivillige har meldt sig støt og roligt. Jeg synes stadig, det er lykkedes os at få de nye med ind i samarbejdet og fællesskabet.
Der er sket meget i det første år, vi har eksisteret. Butikken er ved at få den udformning, den skal have. Der er dog stadig steder, vi gerne vil forbedre os.

Traditioner håber vi også at få indarbejdet, til hygge for kunderne og gavn for os.

Vi havde et oprydningssalg, hvor hele Give Røde Kors bakkede op. Vore to store telte var slået op, de var der alle: både sammariterne, besøgsvennerne, vågetjenesten, nørklerne, familienetværket, for slet ikke at tale om de to butikker. Vejret var desværre ikke med os, men ellers en god dag.

Vi er blevet enige om at afholde to personalemøder, en julefrokost og desuden vil vi afholde et tovholder(gruppemøde) i kvartalet.
Birte Ottosen har overtaget atl arbejdet med vagtplanerne, så det har lettet arbejdspresset.
Der har været en del bøvl med hensyn til den interne transport, hen ad vejen får vi det nok løst, til alles tilfredshed.
Fremover vil vi tage pap med på genbrugsstationen, når vi alligevel skal derop. Der er på nuværende tidspunkt for mange omkostninger ved at kører til Herning.
Vi er i gang med at finde frem til en ny procedure ved afhentning af dødsboer.

Glæder os til 1 års jubilæum den 1. april 2017.

/Jytte

 

Humanitær sammenarbejde:

Hvad der er sket i 2016 i det humanitære samarbejde omkring flygtninge, som Røde Kors er en del af?

Samarbejdet blev startet i sensommeren 2015 og har således været i gang hele 2016. Der er kommet rigtig meget godt ud af det, og det er helt sikkert, at vores nye medborgere ville have haft det dårligere, hvis dette bagland ikke havde været der. Når de humanitære kontaktpersoner – (som der jo er tre af, og hvor Gurli Lyskjær repræsenterer Røde Kors) – finder ud af, at der er flyttet nye asylansøgere og/eller flygtninge til byen, ringer de på hos den nye familie med en lille folder med tilbud om komme på et besøg – enten alene eller sammen med en medarbejder fra integrationsafdelingen, Vejle Kommune. Det er især påkrævet, hvis der skal bruges tolk. Når behov og ønsker er klarlagt, følger kontaktpersonen op på det så godt som muligt. Det kan tage lidt tid, men opgaverne bliver som regel løst i den rækkefølge, det skønnes mest påtrængende. I det forløbne år har der været gang i disse aktiviteter:

 •  Lektiehjælp og danskundervisning
 • Kontakt til idrætsforeninger, gymnastik og FDF
 • Samarbejde med Musikskolen omkring opstart af undervisning
 • Organisering af billetter til 12 børn til Give Friluftsbad sponseret af ”Give Hjælper”
 • Økonomisk support til møbler og tøj fra Røde Kors og hjælp til indkøb
 • Økonomisk support fra andre foreninger til loppemarkeder
 • Transport og hjælp med indkøb på loppemarkeder
 • Syning og ophængning af gardiner hos 4 flygtningefamilier
 • Igangsætning af avis- og reklamebude
 • Deltagelse i kunstnerisk dag i HUSET med syrisk mad fremstillet af syrere herfra
 • Udflugter til Legoland, Givskud Zoo, Bazar West, Cirkus og ud i naturen
 • Mellemled til praktikpladser
 • Formidling af kontaktpersoner/besøgsvenner
 • Deltaget i Cross Cultural Dinner i Ringive Præstegård
 • Ansøgninger til Røde Kors ”En håndsrækning”
 • Opstart af Multicafé i HUSET hver lørdag fra kl. 11-13, hvor ALLE både danskere og nydanskere er meget VELKOMNE til at kigge ind og få en snak og en kop kaffe. Vi laver forskellige aktiviteter, med udgangspunkt i emner øver vi dansk, vi synger, vi samler op på spørgsmål og ellers har vi det bare rart sammen.
 • Løbende opfølgning og kontakt til p.t. 17 asylansøgere/flygtninge – enkeltpersoner og/eller familier

/Gurli

 

Julehjælp:

Der var 24 familier, der fik tildelt julehjælp, som igen i år bestod af en julekurv, som bliver pakke af Super Brugsen Give og et gavekort pr. barn på 250 kr. som kunne bruges enten ved Bøger og Papir eller Expert, hvor af de har doneret de 50 kr.

To af disse familier hentede ikke deres julekurv, så de blev tildelt familier som ikke havde nået at søge rettidigt.

Vi havde også den store glæde at få doneret 45.000 tusind af Rotary.

/Karin

 

Nørkler:

Vi har i øjeblikket fire nørklergrupper i afdelingen: En i Thyregod, Gadbjerg, Give og en gruppe som strikker hos sig selv i Give.

Nørklerne har det stadig godt. Vi er en 10-12 piger, der mødes hver onsdag. Både pinde og mund går stadig på højtryk. Vi har også en meget aktiv dame ved symaskinen i Brande.

Totalt har vi produceret 1.112 stk. tøj + omkring 600 kampagnehuer. Heri er der blandt andet 92 sæt syet undertøj, 208 pigetrusser.

Vi har strikket 53 bamser til børn af indsatte. Vore egne samaritter har fået 4 små + 4 små samarit- trøstebamser. Der blev desuden laver 11 bamser til jul i familienetværket.

Vi har holdt julefrokost og slutter med lidt lækkert inden sommerferien.

Vi kan godt unde andre at være med i vor hygge, så der er altid plads til flere, der har lyst til at strikke eller sy.

/Jytte Give Mosevænget

I Thyregod lægger vores ca. 20 strikkere vægt på det sociale samvær, så vi har ikke tal på, hvor meget vi får strikket, så det bliver er gæt på omkring 500-600 stykker tøj, da det bliver pakket i Give.

/Hanna N.

Gadbjerg har produceret: 61 trøjer, 26 tæpper, 14 sæt undertøj, i alt 101 stykker tøj.

/Asta

Marias nørklere har produceret 260 stk. tøj i alt.

Maria fortalte, at hun har monteret bagstykker på de 26 tæpper fra Gadbjerg, så hun havde hentet mange dynebetræk i genbrugsbutikken til formålet.

 

Samaritter:

Vi har i 2016 haft rigtig travlt. Vi har været på mange vagter og hjulpet mennesker, der er kommet til skade. Vi har været på vagt i sammenlagt 1551 timer, fordelt over 36 vagter. Nogle af de vagter vi har været på er speedway, Jelling Musikfestival og sportsstævner. Derudover har vi haft mødeaftner og kurser, så i alt har vi brugt 3480 timer i aktiviteten.

Da vi har brug for flere folk i aktiviteten, glæder det os, at vi har fået uddannet tre nye elever, som gerne skulle blive uddannet samaritter i 2017. Vi har i 2016 fået et samarbejde med Ikast/Brande kommunekreds og Billund Røde Kors, hvor vi stiller med samaritter til opgaver i deres område, og de henviser til os, hvis de får henvendelser vedr. Samaritter.

/Anja

 

Vågetjensten:

Vi har stadig 12 gæve vågekoner. Èn er stoppet og en ny er kommet til.

Vågekonerne sidder ved døende på plejehjem, i bofællesskaber eller i private hjem, og har i 2016 siddet ved 7 personer.

Det bliver omregnet 15 dage eller 136 timer. De er fordelt, så det er én i privat hjem, én i bofællesskab og fem på plejehjemmene.

Vi har i sommer besøgt Hospice i Vejle, hvor vi blev fortalt om stedet og fik en rundvisning.

TV SYD er ved at lave en udsendelse: “På arbejde med døden”, og i den anledning er en af vores vågekoner blevet interviewet, og der blev også lavet optagelser ved et møde hos mig, så det er lidt spændende, hvad det bliver til. I udsendelsen deltager også en præst og en bedemand, men jeg ved ikke, hvornår det bliver sendt.

/Sonja

 

Udflugten:

Udflugten for alle frivillige og besøgsmodtagere i Røde Kors gik til Gram Slot, hvor vi fik en rundvisning på slottet og andre bygninger. Vi drak kaffe i den hyggelige stald, og der var mulighed for at handle i den økologiske butik. 50 personer deltog i eftermiddagsudflugten.

/Vita.

 

Kommunekredsen: (Egtved, Vejle og Give)

I kommunekredsen er der blevet sagt ja til at støtte op om Primus Motor, som er en mentorordning til løsladte. Egtved er tovholder og Vejle stiller lokale til rådighed.

Primus Motor: Der er to klienter og fem mentorer i forløbet.

Modellen: 3 mdr. før løsladelsen sættes mentor og klient i kontakt med hinanden. Sammen laver de en plan for tiden efter løsladelsen.

I den virkelige verden fungerer modellen ikke helt. Den første klient kom først i kontakt med sin mentor weekenden før sin løsladelse. Nr. 2 1½ måned før.

Der mangler frivillige – og måske også lidt mere velvilje og planlægning fra systemets side.

/Lene Vejle