Årsberetning 2014

Årsberetning - Røde Kors, Give, 2015.

Jeg vil starte med kommunekredsen, som består af Egtved, Vejle og Give afd.

Vi havde et arrangement den 8. maj, som havde til formål, at vi fik et bedre samarbejde i kommunekredsen. Generalsekretær Anders Ladekarl kom og holdt et fantastisk foredrag, som primært handlede om Syrien, men kan kom også ind på den store betydning Røde Kors har nationalt.

Der blev hyggesnakket i pausen, så det næsten ikke var til at løsrive sig igen. Desværre kom der ikke så mange hverken fra Vejle eller Egtved, men til gengæld kom der besøg fra flygtningecenteret i Jelling. For os der deltog, var det en hyggelig aften.

Butikken
Havde en hård start først på året med vandskade. Der var sprunget et vandrør i ejendommen, som gjorde, at vi måtte lukke butikken i nogle måneder. For at holde gang i butikken blev der lejet nogle midlertidige lokaler. Damerne tog det med oprejst pande, men hvor var de glade for at komme tilbage i de gamle rammer, hvor indholdet dog havde bytte plads. Det var som at få en ny butik igen, da lokalet næsten lige var levet malet.

Samaritter
Har skiftet aktivitetsleder, så Anja er blevet aktivitetsleder i stedet for Kenneth. Samaritterne har haft en del vagter i året der er gået, men den største er Jelling musik festival, hvor vi havde besøg af vores venskabs afd. fra Færøerne. I 2014 blev der udklækket 2 nye samaritter.

Samaritterne har måttet flytte fra kulturhuset, som ellers har været tilholdssted i en del år. Grunden er, at kulturhuset stå for en omfattende ombygning. Til gengæld har samaritterne fået nogle dejlige lokaler på Farre skole med gode øvelses- og træningsarealer både ude som inde.

I forbindelse med Røde Kors' 150 års jubilæum deltog samaritterne ved Dybbøl Banke til det nationale og internationale stævne.

Førstehjælp
Sjovt nok er her også skiftet aktivitetsleder, så Kenneth er aktivitetsleder i stedet for Anja. Det har været et stille år, men der har dog været lidt kurser.

Vågetjenesten
Vi har haft 4 henvendelser fra Sandbjerg, som blev aflyst, enten p.g.a. at patienten døde eller blev indlagt.
Samme sted har der været 3 personer, der blev våget over. Den ene strakte sig over 5 døgn, så der blev brugt en del vågetimer der.

I Kastanjehaven har vi haft en henvendelse, som blev aflyst, og en person, der blev våget over.

Der er brugt ca. 100 vågetimer.

Vi har fået en “vågekone” mere, så vi nu er 11. Det tal er meget passende for Give.

Vågekonerne fik en donation fra pårørende for deres stor indsats, og den blev brugt på middag og hyggeligt samvær.

Besøgsvennerne
Der er 13 besøgsvenner og 14 modtagere. Som noget nyt blev besøgsvennerne samlet til kaffe i Kulturhusets café. Det var en stor succes, og det skal gentages i 2015.

Nørklere
Der var 31-33 nørklere i 2014 fordelt på Give med 6, Gadbjerg har 9 og Thyregod har 16-18. I Gadbjerg mødes nørklerne på skift hos hinanden en gang om måneden. I Thyregod er de flyttet fra Sandbjerg til Sognelokalerne, tidligere Jyske Sparekasse. Pigerne/damerne mødes hver tirsdag i vinterhalvåret.

Nørklerne er rigtig produktive og de har lavet ca. 1100 stykker tøj /tæpper som bliver sendt til Kliplev.

Landsindsamlingen
Landsindsamlingen forløb godt, og vi havde næsten dækket alle ruter på nær Give og Vonge. I Vonge fik vi en kontaktperson, som godt ville tage sig af at finde frivillige til indsamlingen i 2015. Så nu har vi en tovholder i alle vore små landsbyer. Der blev samlet lige knap 45.000 kr. ind. Det er et rigtig flot resultat, og det kan vi takke alle, som har været med til at støtte op omkring indsamlingen og alle indsamlerne for. Endnu engang en stor tak.

Julehjælp
Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi vil forsætte med at dele julehjælp ud. Julehjælpen er dog blevet udvidet i 2014, idet der også blev givet gavekort, så der kunne købes julegaver til børnene fra far eller mor eller begge.

Der blev delt 20 kurve og 40 gavekort ud til økonomisk trængende og 1 kurv til anden social sårbar.
Gavekortene, der var på 250,- kr., kunne bruges hos Henriksen bøger og papir og Expert, som hver havde doneret 50,- kr. af de 250,- kr.

Familienetværk
Er et nyt tiltag. I foråret forsøgte vi at få nogle frivillige til at starte et familienetværk op til sårbare familier i gammel Give kommune. Vi fandt så ud af, at det ikke er i foråret, man skal forsøge at finde frivillige, så vi forsøgte igen i efteråret. Det gav pote, så nu er der 6-8 frivillige, der er klar til at starte familienetværket op i 2015.

Vi søgte om at komme med i Super Brugsens støtte til lokale sociale aktiviteter til opstart af familienetværket. Vi var så heldige at komme i betragtning og var med i efteråret 2014. Vi fik doneret godt 4.000,- kr.

Webmaster
Vi har fået en webmaster til vores hjemmeside, som vi kan fodre med hvad der sker i afdelingen. Det er så op til bestyrelsen og aktivitetslederne eller andre, der har noget stof, der vedrører Røde Kors Give, at sende det til Lars, som han hedder den kære webmaster, så hjemmesiden altid kan fremstå opdateret.

Udflugt
Det er blevet en tradition, at der bliver holdt en årlig udflugt.

Årets udflugt 2014 var for alle frivillige i Røde Kors Give, og der var deltagere fra butikken, vågetjenesten, nørklegrupperne samt besøgsvenner og besøgsmodtagere.

Udflugten fandt sted torsdag den 21. august og turen gik til Kroghøj gamle skole i Sinding nord for Herning. Vi fik fortalt om skolens interessante historie og set al den kunst, der findes på skolen.

Efter kaffen og en sjov fortælling var der rundvisning i de flotte private ”gemakker” med masser af spændende kunst overalt og særdeles smagfuldt indrettet. En spændende og interessant eftermiddag for 50 kr. Der var 47 deltagere.

Samarbejdsprojekter
Vi støtter 3 internationale projekter med hver 5.000 kr. Det er Sydsudan, Myanmar og Nepal. Fælles for disse projekter er forbedring af folkesundheden.

Fra formanden
Har igen i år haft et dejligt år med alle de dejlige og aktive frivillige, som er med til at gøre Røde Kors i Give til noget ganske særligt, og som jeg er meget stolt af at have i folden.

Ud over at jeg har været med til at sætte hjørnestenene i familienetværket, har jeg været primær person på arrangementet vedr. kommunekredsens ryste sammen møde. Her vil jeg gerne sige tak til dem, der gav en ekstra hånd med, så det kunne lade sig gøre at få det op at stå og at det i det hele taget blev en rigtig god aften.

Det er også lykkes mig at få lidt presseomtale i Røde Kors' favør, men ikke så meget, som jeg kunne tænke mig, så der har jeg lidt at arbejde på. Jeg er dog sikker på, at når vi har været med i puljen i Super Brugen, har det givet os god reklame og omtale samt vist, at vi rent faktisk også er tilstede lokalt.
Endvidere har jeg forsøgt at få besøgt de forskellige aktiviteter for at få en finger på pulsen med hensyn til, hvad de laver og hvordan de trives. Jeg må dog indrømme, at jeg ikke er nået ud til alle.

Jeg står i det dilemma, at jeg er aktivitetsleder for landsindsamlingen og julehjælpen samtidig med, at jeg er formand for hele afdelingen. Jeg synes ikke, det er optimalt at være formand og aktivitetsleder på samme tid, men det er endnu ikke lykkedes mig at finde nogen, der kunne tænke sig at være aktivitetsleder for landsindsamlingen og julehjælpen, men det skal nok komme.

Jeg vil runde af med at sige tusind TAK til bestyrelsen og alle frivillige for den opbakning jeg har fået. Uden Jer var der ingen aktiviteter.

Give d. 17. februar 2015

Karin Tingsager
Formand