Vores uddannelse

 

Vores uddannelse

Som ny samarit kommer du måske med en viden i tasken som du kan bruge hos os, hvis ikke så sørge vi for at uddanne dig.

Har du andre førstehjælpsmæssige uddannelser så kan det være vores merit system er noget for dig, spørg vores aktivetetsleder.

Observatør
– Du deltager i mødeaftener og enkelte vagter men må IKKE udføre behandlinger.

Elev, (min. 18 år – Uddannelsen vare 17 timer fordelt på en weekend)
– Du er uddannet i det mest basale førstehjælp og kan udføre mindre behandlinger.

Samarit, (Uddannelsen vare 37 timer fordelt på 2 weekender)
– Du er uddannet til selvstændigt kunne udføre behandlinger jf. instruks.

Teamleder, (Uddannelsen vare 55 timer fordelt på 3 weekender)
– Du er lederen, du har behandlingsansvaret og kan uddelegere opgaver til samaritten og eleven.

MEDIC, (Uddannelsen vare 24 timer fordelt på 1 weekend)
– Du har sundhedsfaglig baggrund og har flere kompetencer end Teamlederen.

HvoB, (en MEDIC på speciel udstyret MTB til hurtig vurdering og behandling, kan bruges til motionsløb, cykelløb mv.). HvoB står for “Hurtig vurderings og Behandlingsenhed”.


Hvad kan jeg så?

En samarit kan:
Udføre de mest basale behandlinger og i samarbejde med Teamlederen udføre behandling og observationer af hårdt sårede patientener samt overlevering til præhospitalenhed.

En Teamleder kan:
Teamlederen har det overordnet ansvar for udført behandling. Teamlederen kan uddelegere sin kompetencer til samarit eller elev og teamlederen kan assistere MEDIC i dennes arbejde.

En MEDIC kan:
Påbegyndelse af medicinsk behandling ved akut opstået sygdom, herunder:

 •  Inhalationsbehandling af astma
 •  Anvendelse af Epi-pen ved anafylaksi
 •  Anvendelse af stesolid rectal ved kramper
 •  Glukagon IM ved hypoglykæmi
 •  Smertelindring med Instanyl
 •  Håndtering af luftveje med oral og nasal airway og pose/maskeventilation
 • Vurdering af blodets iltning ved SpO2-måling
 • Anlæggelse af IV adgang og opstart af IV væskebehandling
 • Optagelse og vurdering af EKG med 3,5 og 12 afledninger
 • Assistance til læge ved korrekt og hygiejnisk håndtering af medicin
 • Immobilisering af tilskadekomne med halskrave og spineboard i samarbejde med Teamlederen.

En HVoB kan:
En HVoB er en MEDIC på en speciel udstyret MTB, som man med fordel kan benytte til arrangementer, der er spredt over et større areal, ved svær fremkommelighed, cykel- og motionsløb mv. HvoB står for “Hurtig vurderings og Behandlingsenhed”

Røde Kors betaler for din uddannelse og din uniform. Derfor forventer vi at du lægger nogle timer hos os.

Musik i Gryden, Grindsted. Fotograf René Lind Gammelmark.