Hvad laver en samarit?

Hvad laver en samarit?

I Give har vi mange forskellige vagter: bl.a. motorcross, håndboldstævne, taekwondo og byfest - blot for at nævne nogle eksempler. Vi yder førstehjælp til dem, der kommer til skade. Det kan være alt lige fra en lille hudafskrabning til livreddende førstehjælp.

Vi er også ude i landet at hjælpe vores kolleger, hvor der end måtte være behov for det, f.eks. til Roskilde Festival, Jelling Musik Festival, Grim Festival mv.

Hvad får jeg for det?

En masse gode oplevelser, hvor man møder mange forskellige mennesker.
Man får dækket sine kørselsudgifter, og hvis det går ind over spisetiderne, får man også forplejningen betalt.

Hvad kræves der af mig?

Lyst, tid og vilje til at være der for andre mennesker, om det så er for at hjælpe med et plaster eller en skade. Når du har været observatør i en periode, vil vores aktivitetsleder snakke med dig om, hvorvidt det er noget for dig at være samarit, og du vil blive tilmedt et elevkursus.

Minimumsalderen for den sidste dag af niveau "elev" er 18 år. Det vil sige, at du godt kan starte tidligere, men ikke uddannes før du er fyldt 18 år.

Du skal desuden have en stærk fysik, idet man som del af et hold skal kunne gennemføre hjerte-lungeredning i min. fem minutter. Desuden skal man, som del af et hold på fire deltagere, kunne forflytte en patient på ca. 80 kg på en strækning af 60 meter på en båre.

PR arrangement. Fotograf Ole Jørgensen.

Kontaktperson:

Carina Pedersen