Bestil en samarittervagt

Bestil en samarittervagt

Røde Kors' samaritter kan:

 • Give livreddende førstehjælp (inkl. brug af hjertestarter)
 • Give psykisk førstehjælp
 • Videregive livsvigtige informationer på en professionel måde til f.eks. ambulancereddere
 • Give almindelig førstehjælp
 • Tilbyde MEDIC, en samarit med sundhedsfaglig bagrund
 • Tilbyde LÆGE til jeres arrangement
 • Tilbyde HVoB til jeres arrangement

 

En samarit kan:

Udføre de mest basale behandlinger af småskader samt behandling af sportsskader. I samarbejde med Teamlederen kan de udføre behandling og observationer af hårdt sårede patienter samt overlevere til præhospital enhed. Herunder behandling med smertestillende midler, hjertestarter, udførelse af iltbehandlinger samt overvågning af patientens værdier.

 

En MEDIC kan:

Påbegynde medicinsk behandling ved akut opstået sygdom, herunder:

 • Inhalationsbehandling af astma
 • Anvendelse af Epi-pen ved anafylaksi
 • Anvendelse af stesolid rectal ved kram-per
 • Glukagon IM ved hypoglykæmi
 • Smertelindring med Instanyl
 • Håndtering af luftveje med oral og nasal airway og pose/maskeventilation
 • Vurdering af blodets iltning ved SpO2-måling
 • Anlæggelse af IV adgang og opstart af IV væ-skebehandling
 • Optagelse og vurdering af EKG med 3,5 og 12 afledninger
 • Assistance til læge ved korrekt og hygiejnisk håndtering af medicin
 • Immobilisering af tilskadekomne med halskrave og spineboard i samarbejde med Teamlederen.

 

En HVoB kan:

En HVoB er en MEDIC på en specialudstyret MTB, som man med fordel kan benytte til arrangementer, der er spredt over et større areal, ved svær fremkommelighed eller cykel- og motionsløb.

 

Hvad koster det?

Vores priser er ens over hele landet og afhænger af jeres arrangements størrelse, forventet antal deltager mv. Det er derfor ikke muligt at nævne nogle priser på vores side.
 
Ønsker I at modtage et tilbud på en samaritvagt, bedes I skrive til vores vagtkoordinator, hvorefter I vil modtage en formular som skal udfyldes.  

På baggrund af disse oplysninger laves en risikovurdering i henhold til Røde Kors’ retningslinjer, hvorefter der bliver fremsendt et tilbud.

 

Indhent tilbud hos:

Mette Grube Wolsgård
tlf. 22 99 98 96