Generalforsamling den 28. februar 2023 – kl. 19.00

Generalforsamling den 28. februar 2023 – kl. 19.00

Røde Kors Give afdelingen afholder generalforsamling tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19.00 på Diagonalkroen i Give.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.
Med venlig hilsen
Give Røde Kors