Bestyrelsen

Bestyrelsen

Vakant
Formand

Ansvarlig for:
Julehjælp

Kontakt:
Email: give.formand@rodekors.dk
Tlf.: 71 75 79 51

Næstformand

Ansvarlig for:
Nørklere Mosevænget, Give
Møbelgenbrug

Kontakt:
Email:
Tlf.: 

Jonna Madsen
Kasserer/sekretær
Landsindsamling

Kontakt:
Email: 
Kasserer: give.kasserer@rodekors.dk
Sekretær: give.sekretaer@rodekors.dk
Tlf.: 20 26 29 03

Kenneth Eriksen

Ansvarlig for:
Førstehjælp

Kontakt:
Email: kenneth.eriksen@stofanet.dk

Anja Eriksen

Ansvarlig for:
Samaritter

Kontakt:
Email: al-give@drksam.dk / anja-t@stofanet.dk

 

Ingrid Jensen

Ansvarlig for:
Røde Kors butik

Kontakt:
Email:
ingridjensen36@gmail.com

Mona Christiansen

Ansvarlig for:
Røde Kors butik

Kontakt:
Email: mona_christiansen@hotmail.com
Tlf.: 25 34 62 93

 

Michael Andersen

Suppleant

Kontakt:
Email: give.hr.samarit@rodekors.dk.
Tlf: 20 67 69 38

Adam Johansen

Suppleant

Ansvarlig for:

Kontakt:
Email: give.sek.samarit@rodekors.dk
Tlf.: 24 41 13 36 

Aktive udenfor bestyrelsen

Vita Lau Hyldgård

Ansvarlig for:
Besøgstjenesten

Kontakt:
Email: vitahyldgaard@gmail.com
Tlf.: 40 86 94 04 / 75 73 16 04

Sonja Skov

Ansvarlig for:
Vågetjeneste

Kontakt:
Email: sonja-kurt@mail.dk
Tlf.: 20 12 76 96

Maria Utoft

Ansvarlig for:
Nørklere, hjemmestrikkere Give

Kontakt:
Tlf.: 75 73 50 71

Hannah Norlyk

Ansvarlig for:
Nørklere, Thyregod

Kontakt:
Email: hp@ny-post.dk
Tlf.: 75 73 70 20 

Asta Jacobsen

Ansvarlig for:
Nørklere, Gadbjerg

Kontakt:
Email: hajacob@dlgmail.dk 
Tlf.: 75 87 62 15 

Kaje Lindecrona

Ansvarlig for:
Familienetværk

Kontakt:
Email: lindecrona@stofanet.dk 
Tlf.: 50 48 25 38 

Hanna Vig

Ansvarlig for:
Tøjgenbrug

Kontakt: 
Tlf.: 30 62 91 25 


Alle bestyrelsesmedlemmer og aktive i Røde Kors's afdeling i Give, er naturligvis underlagt tavshedspligt i alle forhold vedrørende arbejdet i afdelingen.